Otwórz drzwi do zatrudnienia!

Zgłoś się do Ośrodka Aktywizacji Zawodowej!

O Projekcie

Projekt: Wielkopolskie Centrum Aktywizacji i Zatrudnienia realizowany jest przez DGA S.A. we współpracy z Publicznymi Służbami Zatrudnienia na obszarze Wielkopolski w powiatach: konińskim, kolskim i wrzesińskim. 

W dniu 11 sierpnia 2016r. spółka DGA S.A. podpisała umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, której przedmiotem jest świadczenie przez DGA S.A. działań aktywizacyjnych dla 1000 osób długotrwale bezrobotnych (II i III profil pomocy), skierowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w Kole, Koninie oraz Wrześni. 
W ramach Projektu nawiązana została równocześnie współpraca DGA S.A. z ww. Powiatowymi Urzędami Pracy, w celu realizacji działań określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015r., poz. 149). Źródłem finansowania Projektu są środki Funduszu Pracy...

Konin

Brak wydarzeń

Koło

Brak wydarzeń

Września

Brak wydarzeń

Ośrodki Aktywizacji Zawodowej

Konin

ul. Zofii Urbanowskiej 9
62-500 Konin
798 183 486
konin@aktywizacjazawodowa.eu
Zadaj pytanie on-line

Koło

ul. Bolesława Prusa 14
62-600 Koło
798 183 671
kolo@aktywizacjazawodowa.eu
Zadaj pytanie on-line

Września

ul. Staszica 14
62-300 Września
798 183 683
wrzesnia@aktywizacjazawodowa.eu
Zadaj pytanie on-line


Godziny otwarcia Ośrodków:

ROK 2016/2017 (do dnia 31.12.2017r.)
od poniedziałku do wtorku: 8:00 - 16:00
od środy do czwartku: 10:00 - 18:00
piątek: 8:00 - 16:00

ROK 2018 (do dnia 28.06.2018r.)
środa: 13.00 – 18.00
czwartek: 11.00 – 16.00

Koordynator ds. zatrudnienia - Magdalena Franciszczak


601 805 244
magdalena.franciszczak@aktywizacjazawodowa.eu

Świadczenie działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych 
na podstawie Umowy nr 63/2016/78CRU oraz Umowy nr 64/2016/79CRU z dnia 11.08.2016r.

WCAiZ 2019 | All rights reserved | Realizacja: Paint Studio